Innspill

Innspill til Nasjonal livskvalitetsstrategi

Aksel Braanen Sterri
Paal Kvarberg
Først publisert i:

Senter for langsiktig politikk støtter regjeringens strategi for å gjøre befolkningens livskvalitet til en ledestjerne i politikkutformingen og bruke kunnskap om livskvalitet til å utvikle politikk som fremmer livskvaliteten. Vi takker for muligheten til å komme med innspill som kan gjøre strategien enda bedre.

Last ned

KI-generert bilde av Midjourney

Hovedmomenter

1

2

3

4

Innhold

Vi har fire overordnede innspill: 1. Presenter en tydelig plan for hvordan virkningen av politiske beslutninger skal måles. 2. Kartlegg de største utfordringene for befolkningens livskvalitet og relevante tiltak i Perspektivmeldingen eller i en egen melding til Stortinget. 3. Utarbeid én styringsindikator for livskvalitet som kan brukes i evaluering og prioritering av politikk. 4. Utred hvordan livskvaliteten til andre lands borgere, fremtidige generasjoner og dyr skal telle i offentlige konsekvensutredninger.

Last ned