Hvem er vi?

Langsikt består av et sekretariat med ansatte og frivillige bidragsytere. I tillegg har vi et fagråd som gir oss råd om faglige spørsmål. Spørsmål og henvendelser kan sendes til kontakt@langsikt.no

01

Stab

Staben holder til hos MESH i Tordenskioldsgate 2 ved Nationaltheateret i Oslo. Pressebilder av alle ansatte finnes her.

Vi søker for tiden etter en erfaren seniorrådgiver, les mer om muligheten og hvordan søke her.

01

Sekretariatet

Sekretariatet holder til hos MESH i Tordenskioldsgate 2 ved Nationaltheateret i Oslo.

Eirik Mofoss

Daglig leder

Eirik er daglig leder i Langsikt og ansvarlig for blant annet politikkutvikling, partnerskap og kommunikasjon. Tidligere har Eirik vært fagdirektør i Norad og jobbet som finanspolitisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe, samt med forretningsutvikling i Visma. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og styreleder i blant annet stiftelsen Gi Effektivt.

Aksel Braanen Sterri

Fagsjef

Aksel er fagsjef i Langsikt og ansvarlig for tankesmiens analyser og politikkutvikling. Han er statsviter og filosof og har lenge arbeidet i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og etikk. Han leder et forskningsprosjekt om våre forpliktelser i pandemier og har undervist i KI-etikk ved Harvard University, University of Oxford og Universitetet i Oslo. Sterri har vært kommentator i Dagbladet og skrevet bøker om blant annet sosialdemokrati og Arbeiderpartiet.

Sigrid Bratlie

Seniorrådgiver

Sigrid Bratlie jobber deltid i Langsikt med bioteknologi- og sikkerhet. Hun er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow, Imperial College London og Institutt for kreftforskning. Hennes PhD ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Hun har vært seniorrådgiver i Bioteknologirådet og er også spesialrådgiver i Kreftforeningen og prosjektleder genteknologi i NCE Heidner Biocluster. Bilde: Ole Magnus Kinapel

Eirin Evjen

Stabssjef

Eirin er stabssjef i Langsikt, hvor hun bistår daglig leder med drift og strategi, samt bidrar til policyanalyser og -anbefalinger. Hun har bakgrunn i statsvitenskap, og skrev masteroppgave om KI-politikk i Norge og Finland. Hun har vært stabssjef for Prof. William MacAskill i Forethought Foundation, og generalsekretær i Effektiv Altruisme Norge.

Peder Skjelbred

Rådgiver

Peder er rådgiver i Langsikt, hvor han produserer policyanalyser- og anbefalinger. Han har en mastergrad i filosofi fra University of Oxford, hvor han jobbet med velferdsteori. Han har også studert samfunnsøkonomi og jobbet deltid for Folkehelseinstituttet.

Fride Nordstrand Nilsen

Rådgiver

Fride er rådgiver i Langsikt, hvor hun jobber med blant annet bistandspolitikk, interne systemer og støtte til daglig leder. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, med et utvekslingsår der hun studerte statistikk ved University of California, Berkeley. Hun har jobbet som konsulent i Visma Consulting og som data scientist i et av Norges største kraftkonsern.

Jacob Wulff Wold

Rådgiver

Jacob jobber med KI-politikk i Langsikt som rådgiver. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk, med spesialisering i fysikkfilosofi og astropartikkelfysikk. Han skrev masteroppgave innen fysisk informert maskinlæring for interpolering av vinddata.

Borgar Jølstad

Tilknyttet rådgiver

Borgar jobber deltid som rådgiver i Langsikt med fokus på biosikkerhet, og til daglig jobber han som forsker på helseprioriteringer ved Akershus Universitetssykehus. Han har en PhD i medisinsk etikk fra UiO, hvor han jobbet med fordelingsteori, livskvalitet og prioritering. Han har profesjonsstudium i psykologi og bachelorgrad i filosofi, og har tidligere jobbet som psykolog.

Jakob Graabak

Tilknyttet seniorrådgiver

Jakob er forskningsleder for KI og biosikkerhet ved International Centre for Future Generations i Brussel. Han har også arbeidet i SecureBio, et program for forskning på pandemirisiko ved MIT, og med klimaomstilling i McKinsey Global Institute. Han har en mastergrad fra Indøk NTNU med hovedoppgave om autonome algoritmer.

Marek Jasinski

Tilknyttet seniorrådgiver

Marek jobber deltid i Langsikt med kommunikasjon og strategi. Han er doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi i gruppen for makroøkonomi i Statistisk Sentralbyrås forskningsavdeling, hvor han blant annet forsker på de makroøkonomiske konsekvensene av koronapandemien. Marek har tidligere vært både kommunalråd og politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Trondheim.

Line Horgen Thorstad

Sommerpraktikant

Line er sommerpraktikant i Langsikt hvor hun jobber med temaer relatert til personvern. Hun studerer filosofi og er spesielt interessert i skjæringspunktet mellom teknologi, frihet og oppmerksomhet. Line er også leder for interesseorganisasjonen Eksist! som jobber for å bevare menneskelige verdier i møte med digital teknologi.

Jakob Volan

Sommerpraktikant

Jakob er sommerpraktikant i Langsikt hvor han jobber med kunstig intelligens og alternative proteiner. Han har studert statsvitenskap, økonomi og humaniora på Yale i tre år, og skal begynne på mastergrad i internasjonal sikkerhet på Sciences Po Paris til høsten.

02

Fagrådet

Fagrådet bistår oss i faglige spørsmål. Medlemskap i fagrådet innebærer ikke en støtte til alle tankesmiens synspunkter.

02

Fagrådet

Fagrådet bistår oss i å bygge bro mellom akademiske miljøer og politiske beslutningstakere. Medlemskap i fagrådet innebærer ikke en støtte til alle av senterets synspunkter.

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef i NORCE, tidligere direktør i Folkehelseinstituttet

Vidar Helgesen

Leder for Unescos Intergovernmental Oceanographic Commission og assisterende generalsekretær i UNESCO, tidligere direktør i Nobelstiftelsen og tidligere klima- og miljøminister

Steinar Holden

Professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Ragnhild Noer

Dommer i Høyesterett

Dan Banik

Professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Tore Wig

Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Sirianne Dahlum

Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker i PRIO

Live Kleveland

Kommunikasjonsleder og medgrunnlegger i Dyrevernalliansen

Andreas Kotsadam

Professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Frischsenteret

Ingrid Hjort

Postdoktorstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI

Georg Riekeles

Assisterende direktør ved European Policy Center

03

Frivillige

Mange personer har bidratt til opprettelsen av Langsikt. Våre frivillige bidrar på en rekke områder av Langsikts aktiviteter, blant annet faglig innholdsproduksjon, grafisk utforming, webdesign og eventplanlegging. Om også du er interessert i å bidra som frivillig hos oss, ta kontakt på kontakt@langsikt.no

Ruth Wester

Økonomi og regnskap

Marius Lamberg Torjusen

Lege og stipendiat i helseøkonomi

Johannes Bangum

Jurist og rådgiver på globale skattespørsmål

Albert Didriksen

Stipendiat i filosofi
04

Ønsker du å bidra?

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra til Langsikts arbeid, enten det er som frivillig, ansatt eller økonomisk støttespiller. Du kan nå oss på kontakt@langsikt.no

Vi søker for tiden etter en erfaren seniorrådgiver, les mer om muligheten og hvordan søke her.