Who are we?

The Center for Long-Term Policy consists of a team of employees and volunteer contributors. In addition, we have an experienced advisory board. Questions and inquiries can be sent to kontakt@langsikt.no

01

Team

The staff is based at MESH in Tordenskioldsgate 2 at the National Theatre in Oslo. Press photos of all employees are available here.

! 01

Secretariat

The secretariat is located at MESH in Tordenskioldsgate 2 at the National Theatre in Oslo.

Eirik Mofoss

Daglig leder

Eirik er daglig leder i Langsikt og ansvarlig for blant annet politikkutvikling, partnerskap og kommunikasjon. Tidligere har Eirik vært fagdirektør i Norad og jobbet som finanspolitisk rådgiver for Høyres Stortingsgruppe, samt med forretningsutvikling i Visma. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og styreleder i blant annet stiftelsen Gi Effektivt.

Aksel Braanen Sterri

Fagsjef

Aksel er fagsjef i Langsikt og ansvarlig for senterets forskning, analyser og politikkutvikling. Han er statsviter og filosof og har lenge arbeidet i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og etikk. Han leder et forskningsprosjekt om våre forpliktelser i pandemier og har undervist i KI-etikk ved Harvard University, University of Oxford og Universitetet i Oslo. Sterri har vært kommentator i Dagbladet og skrevet bøker om blant annet sosialdemokrati og Arbeiderpartiet.

Sigrid Bratlie

Seniorrådgiver

Sigrid Bratlie jobber deltid i Langsikt med bioteknologi- og sikkerhet. Hun er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow, Imperial College London og Institutt for kreftforskning. Hennes PhD ble tildelt H.M Kongens Gullmedalje i 2015. Hun har vært seniorrådgiver i Bioteknologirådet og er også spesialrådgiver i Kreftforeningen og prosjektleder genteknologi i NCE Heidner Biocluster.

Peder Skjelbred

Stabssjef

Peder er stabssjef i Langsikt, hvor han han bistår daglig leder med drift og strategi, samt bidrar til policyanalyser- og anbefalinger. Han har en mastergrad i filosofi fra University of Oxford, hvor han jobbet med velferdsteori. Han har også studert samfunnsøkonomi og jobbet deltid for Folkehelseinstituttet.

Fride Nordstrand Nilsen

Rådgiver

Fride er rådgiver i Langsikt, hvor hun jobber med blant annet bistandspolitikk, klima, interne systemer og støtte til daglig leder. Hun er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, med et utvekslingsår der hun studerte statistikk ved University of California, Berkeley. Hun har jobbet som konsulent i Visma Consulting og som data scientist i et av Norges største kraftkonsern.

Borgar Jølstad

Rådgiver

Borgar jobber er rådgiver i Langsikt med fokus på biosikkerhet. Han er doktorgradskandidat i medisinsk etikk på Akershus Universitetssykehus og UiO, hvor han jobber med fordelingsteori, livskvalitet og prioritering. Han har profesjonsstudium i psykologi og bachelorgrad i filosofi, og har tidligere jobbet som psykolog.

Jakob Graabak

Seniorrådgiver

Jakob er forskningsleder for KI og biosikkerhet ved International Centre for Future Generations i Brussel. Han har også arbeidet i SecureBio, et program for forskning på pandemirisiko ved MIT, og med klimaomstilling i McKinsey Global Institute. Han har en mastergrad fra Indøk NTNU med hovedoppgave om autonome algoritmer.

Marek Jasinski

Seniorrådgiver

Marek jobber deltid i Langsikt med kommunikasjon og strategi. Han er doktorgradsstipendiat i samfunnsøkonomi i gruppen for makroøkonomi i Statistisk Sentralbyrås forskningsavdeling, hvor han blant annet forsker på de makroøkonomiske konsekvensene av koronapandemien. Marek har tidligere vært både kommunalråd og politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Trondheim.

Anne Martina Kraus

Rådgiver

Anne er lege i spesialisering innen barnesykdommer og har en medisinsk doktorgrad (Dr. med.) fra Universitetet i Zurich. Hun har tidligere jobbet som lege i barne- og ungdomspsykiatri ved Nic Waals Institutt, Lovisenberg sykehus.

Jacob Wulff Wold

Rådgiver

Jacob jobber med KI-politikk i Langsikt som rådgiverl. Han er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk, med spesialisering i fysikkfilosofi og astropartikkelfysikk. Han skrev masteroppgave innen fysisk informert maskinlæring for interpolering av vinddata.

02

Advisory board

The advisory board assists us in professional matters. Membership of the advisory board does not imply an endorsement of all of Langsikt's views.

! 02

The Professional Council

The Academic Council assists us in bridging the gap between academic communities and policy makers. Membership of the trade council does not imply an endorsement of all of the Centre's views.

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef i NORCE, tidligere direktør i Folkehelseinstituttet

Vidar Helgesen

Direktør i Nobelstiftelsen, kommende leder for Unescos Intergovernmental Oceanographic Commission og assisterende generalsekretær i UNESCO, tidligere klima- og miljøminister

Steinar Holden

Professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Ragnhild Noer

Dommer i Høyesterett

Dan Banik

Professor i statsvitenskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo

Tore Wig

Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Sirianne Dahlum

Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker i PRIO

Live Kleveland

Kommunikasjonsleder og medgrunnlegger i Dyrevernalliansen

Andreas Kotsadam

Professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Frischsenteret

Ingrid Hjort

Postdoktorstipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BI

Georg Riekeles

Assisterende direktør ved European Policy Center

03

Volunteers

Many individuals have contributed to the creation of the Center for Long-Term Policy. Our volunteers contribute in a number of areas of the Centre's activities, including academic content production, graphic design, web design and event planning. If you are also interested in volunteering with us, please contact us at kontakt@langsikt.no

Ruth Wester

Økonomi og regnskap

Marius Lamberg Torjusen

Lege og stipendiat i helseøkonomi

Johannes Bangum

Jurist og rådgiver på globale skattespørsmål

Albert Didriksen

Stipendiat i filosofi
04

Do you want to contribute?

Please feel free to get in touch if you would like to contribute to the Centre's work, whether as a volunteer, employee or financial supporter. You can reach us at kontakt@langsikt.no