POlitikk som ser lenger

Langsikt er en politisk uavhengig tankesmie med mål om å belyse noen av de viktigste, men mest neglisjerte, utfordringene i vår tid. Vi jobber i skjæringspunktet mellom forskning og politikk, for en bedre prioritering av samfunnets ressurser. Tankesmien skal drive samfunnsanalyse, utvikle forslag til politikk, bidra i offentlige diskusjoner og være en møteplass for alle som er interessert i langsiktig og kunnskapsbasert politikk.

Prioriterte områder

Eksistensielle trusler

Politikk som gjør samfunnet tryggere i møte med trusler som pandemier, ekstreme klimaendringer og fra avansert kunstig intelligens.

Les mer

Framtidige generasjoner

Politikk som bedre ivaretar interessene til framtidige generasjoner, som legges for lite vekt på i dagens politikk.

Les mer

Bistand

Politikk som bidrar til å redusere global fattigdom, bedre global helse og løse globale utfordringer.

Les mer

Rolle og motivasjon

Den offentlige debatten i Norge handler gjerne om spørsmål som splitter høyre- og venstresiden, slik som skatt, privatisering og sentralisering. Disse debattene er viktige, men andre problemstillinger fortjener mer oppmerksomhet.

Fremtidige generasjoner, mennesker utenfor Norge og dyr blir ikke tatt nok i betraktning i politiske prosesser. De blir påvirket av de politiske valgene vi gjør, men har selv ingen stemme.

Dessuten lever vi en eksepsjonell tid.  Vi har derfor et særskilt ansvar til å tenke lenger

Langsikt vil ta en ny og nødvendig rolle i det politiske Norge ved å fremme viktige perspektiver som ikke fremmes i tilstrekkelig grad av andre organisasjoner.

Vår tilnærming

For å bidra til positive politiske endringer følger vi noen grunnleggende metodiske prinsipper:

1

Problemanalyser må være kunnskapsbaserte og foreslåtte tiltak velbegrunnede.

2

Alle valg har en alternativkostnad. Når vi velger å bruke
ressurser på noe blir noe annet nedprioritert.

Siden det finnes mange problemer i verden, og en begrenset mengde ressurser, er vi nødt til å prioritere. Derfor benytter vi kriteriene skala, løsbarhet, neglisjerthet, og politisk egnethet, når vi skal velge problemer å fokusere på.

Skala

Hvor stort er problemet?

Løsbarhet

Hvor realistisk er det å løse problemet?

Neglisjerthet

Hvor underprioritert er problemet?

Politisk egnethet

Hvor egnet er norsk politikk til å løse problemet?

Framhevet arbeid

Kronikk
|
June 13, 2024

Vi må ikke glemme krigens ofre utenfor Europa

Les mer
Notat
|
June 11, 2024

Standard for tillitvekkende kunstig intelligens

Les mer
Notat
|
June 7, 2024

Våpen, pest og gull - muligheter og trusler fra ny bioteknologi

Les mer
Notat
|
June 7, 2024

En lablekkasje kan ha startet koronapandemien

Les merSe alle våre publikasjoner her