Finansiering

Senter for langsiktig politikk er en politisk uavhengig organisasjon som utvikler og fremmer forslag til politikk som adresserer noen av de viktigste, men neglisjerte, problemene i vår tid.

Vi er en ideell virksomhet organisert som et ideelt AS, uten mål om profitt. Vårt arbeid er mulig kun på grunn av støtte fra frivillige bidragsytere.

Støtt oss

Alle bidrag, små som store, bidrar til at Senter for langsiktig politikk kan arbeide for en bedre og tryggere fremtid. Du kan støtte oss via bankoverføring eller Vipps:


- Alternativ 1: overføre penger gjennom en bank til kontonummer 3606 15 48542, husk da å merke betalingen din med teksten "Donasjon til Senter for langsiktig politikk".


- Alternativ 2: overfør penger til Senter for Langsiktig Politikk (Vipps-nummer #829632) i Vipps-appen.

Du kan lese mer om våre donasjonsvilkår her.

Takk for at du støtter oss!

Hvordan er Senter for langsiktig politikk finansiert?

Vår finansiering kommer utelukkende som gaver fra støttespillere, både stiftelser og privatpersoner. Økonomiske bidrag gir ingen innflytelse på hva vi skal mene. 

Våre bidragsytere per august 2023 er:

- Founders Pledge

- Open Philanthropy

- Carl Einar Bonnevie Rasmussen

- Impact Academy

- Eirik Mofoss

Bidragsyterne er rangert etter størrelse på bidrag, og alle disse har bidratt med mer enn 100 000 kroner – og én av dem med over en million kroner. Flere privatpersoner har også gitt mindre beløp.