Debattinnlegg

Vi må tørre å spekulere om både mulighetene og farene ved KI

Aksel Braanen Sterri
Først publisert i:
Aftenposten

Lærdommen fra generativ KI er at vi må tørre å se frem i tid og ta på alvor usikre scenarioer.

Last ned

KI-generert illustrasjon fra Midjourney

Hovedmomenter

1

2

3

4

Innhold

Bjørn Stærk er i Aftenposten 24. september frustrert over at folk snakker for generelt og hypotetisk om kunstig intelligens (KI). Selvfølgelig må teknologer ha spesifikke anvendelser av eksisterende KI-systemer i fokus. Men den offentlige samtalen bør ikke begrense seg til eksisterende applikasjoner. For at vi skal være klare for utfordringene som kommer, må vi ta et langsiktig perspektiv og tørre å spekulere om både mulighetene og farene ved KI.

Et eksempel er generativ KI, som hadde få konkrete applikasjoner så sent som for tre år siden. Derfor var teknologien heller ikke nevnt i EU-forordningen, som er verdenssamfunnets fremste forsøk på å regulere KI. Etter at OpenAI lanserte ChatGPT, ble det imidlertid klart at forordningen på ingen måte var tilpasset den nye teknologien, og EU sliter nå med å navigere i et uoversiktlig landskap.

Bør opptre ydmykt

Lærdommen fra generativ KI er at vi må tørre å se frem i tid og ta på alvor usikre scenarioer. Bare de som tok eksponentiell vekst på alvor og forestilte seg hvor kraftige KI-systemene kunne bli – om bare modellene ble større og man hadde mer data og beregningskraft til rådighet – kunne forestille seg hva språkmodellene kunne få til. Kanskje har vi nådd toppen, men det er like sannsynlig at modellene bare vil bli bedre.

Kanskje har Stærk rett i at det er harde begrensninger i utviklingen av kunstig intelligens; at de bare er dumme regnemaskiner som ikke forstår meningen med det de produserer. Men her bør vi opptre med ydmykhet. Tross at språkmodellene bare forutsier neste ord, utfører de likevel stadig mer av oppgavene vi trodde krevde «ekte» intelligens. Det er selvfølgelig mulig at maskinene aldri kan bli like kapable som oss, men vil du vedde fremtiden din på det?

Om KI-systemene blir stadig kraftigere, mer generelle, og ja, mer intelligente, må vi ha en formening om utfordringene vi står overfor, og hvordan vi som samfunn kan møte utfordringene. Skal vi greie det, trenger vi mer fremtidstenkning, ikke mindre.

Last ned