Kronikk

Tre tiltak for å gjøre gutter til fedre

Aksel Braanen Sterri
Marek Jasinski
Først publisert i:
Aftenposten

Tiltak for å hjelpe menn må starte tidlig.

Last ned

KI-illustrasjon fra Midjourney

Hovedmomenter

1

2

3

4

Innhold

Politikken skal ikke sikre menn et ligg, men den bør hjelpe dem å få barn.

Kan vi gjøre noe med det?

I ungdomstiden opplever unge menn at noen kjekke fyrer får alle damenes oppmerksomhet, mens mange ikke får så mye som et blikk i sin retning. Dette angår mange, men er ikke et samfunnsproblem. De fleste av oss vokser opp, justerer forventningene og finner en partner likevel.

Problemet oppstår når det ikke ordner seg. Hele én av fire menn er barnløse etter fylte 45 år, og problemet er økende. Det gjelder bare én av åtte kvinner.

Blant barnløse over 40 oppgir halvparten at de ønsker barn, og halvparten av barnløse menn bor alene. 12 prosent bor med moren sin.

Hva er årsaken til den høye barnløsheten, og kan vi gjøre noe med det? Hva forteller forskningen?

Menn med omsorgsbehov straffes

Vi vet at menn som ender opp barnløse, har dårligere helse, har ofte lavere inntekt og mottar oftere offentlig stønad enn menn som blir fedre.

Forskere har tolket dette som at mange barnløse menn mangler «forsørgerevne», noe som antyder at kvinner, som tjener bedre enn noen gang, ønsker å bli forsørget.

Så enkelt er det ikke. Lav inntekt skjuler psykiske problemer, relasjonelle vansker og andre utfordringer som gjør deg til en mindre attraktiv partner. Disse mennene mangler forsørgerevne, men de har også et unormalt stort omsorgsbehov. Kvinner trenger ikke nødvendigvis å bli forsørget, men de ønsker ikke å være forsørger for både far og barn.

Flere menn med omsorgsbehov enn før straffes med barnløshet. Én grunn til det er at flere kvinner har råd til å være alene. Forskning antyder at mens det viktigste for menn er at de er i et forhold, vil kvinner heller være alene enn å være i et dårlig forhold.

Mer tid til å rote det til

Den andre samfunnsendringen er at kvinner får barn senere enn de gjorde før. Når kvinner ikke får barn før i 30-årene, er det mer aktuelt å få barn med en mann som allerede har et kull bak seg.

For en 35-åring er en fraskilt 50-åring en litt eldre og mer etablert partner, mens for en 25-åring er 50-åringen en gammel fyr på alder med faren. Flere menn konkurrerer dermed om de samme kvinnene. Det øker sjansen for at de minst attraktive mannfolkene blir stående igjen alene.

En kvinne i 30-årene ser også etter andre ting i en mann enn en i 20-årene. Den kule fyren med bra musikksmak har større appell som partner i 20-årene enn i 30-årene, hvor det legges mer vekt på karriere og omsorgsevne.

Når menn venter lenger på å få barn, så får de også mer tid til å rote det til. En nylig studie viser en dramatisk reduksjon i kriminalitet blant menn som får barn sammenlignet med de som ikke får det. Jo lenger menn venter med å få barn, jo mer tid har de til å kjøre livet i grøften.

Ett tiltak må rettes mot foreldrene

Hva gjør vi med dette samfunnsproblemet? For det er et samfunnsproblem. Ikke bare fordi barnløshet henger sammen med kriminalitet og andre problemer, men fordi det å stifte familie er et grunnleggende behov på linje med god helse og en trygg inntekt.

Tiltak for å hjelpe menn må starte tidlig. Det bør gjøres enda mer for å gjøre det mulig for folk på trygdeordninger å tjene penger på å jobbe uten å miste for mye av trygden. Det er godt dokumentert at særlig unge uføre kan og ønsker å arbeide hvis de får muligheten til det.

Men tiltak rettet mot unge voksne er ikke nok. Problemene starter allerede tidlig på barneskolen. Mange 6-årige gutter er ikke modne for skolen. De modnes senere enn jentene og blir hengende etter resten av livet som følge av tidlig skolestart. Hvis gutter kunne få muligheten til å modnes litt lenger i barnehagen enten ved senere skolestart for gutter eller fleksibel skolestart, slik Stoltenberg-utvalget har foreslått, kan skolen og det sosiale arte seg lettere.

Et tredje tiltak må rettes inn mot foreldrene. Som professor emeritus Arne Holte påpeker i NRK Ytring, har mellom 175.000 og 300.000 nordmenn alkoholproblemer. Hjem med alkoholisme skaper utrygge gutter som blir lite attraktive menn, men får vi bukt med alkoholismen til foreldrene, vil vi få menn som kvinnene vil ha.

Last ned
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.