Notat

Kunstig intelligens: en systematisk oversikt over risikobildet

Aksel Braanen Sterri
Jacob Wulff Wold
Først publisert i:

I dette notatet kartlegger vi risiko forbundet med kunstig intelligens (KI) og foreslår løsninger. Målet er å danne grunnlag for en mer informert samtale om hvordan Norge kan bidra til å redusere risikoene og utnytte potensialet som ligger i teknologien. 

Last ned

KI-generert illustrasjon fra Midjourney

Hovedmomenter

1

2

3

4

Innhold

I dette notatet kartlegger vi risiko forbundet med kunstig intelligens (KI) og foreslår  løsninger. Målet er å danne grunnlag for en mer informert samtale om hvordan Norge kan bidra til å redusere risikoene og utnytte potensialet som ligger i teknologien. 


Risikoene kan deles i tre kategorier: 

• Strukturelle problemer: KI kan skape systematisk diskriminering av utsatte grupper, økonomiske omstillingsutfordringer, utfordre demokrati og tillit, samt forårsake destabiliserende kappløpsdynamikk mellom stater og selskaper. 

• Misbruksrisiko: KI kan senke terskelen for at ondsinnede aktører gjennomfører avanserte cyberangrep eller utvikler kjemiske eller biologiske våpen. Det kan også styrke stater og selskapers evne til å overvåke og manipulere enkeltpersoner og demokratiske prosesser. 

• Ulykkesrisiko: KI kan øke risikoen for alvorlige ulykker ved bruk i kritisk infrastruktur, autonome våpen og atomvåpen-systemer. 


Alle risikoene vil øke med kraftigere KI. Vi trenger at myndigheter, forskere og selskaper legger ned en ekstraordinær innsats for å løse en rekke tekniske og regulatoriske problemer før modellene blir mer kapable. Dette notatet peker ut en vei framover for denne dugnaden.

Last ned