Innspill

Høringsinnspill til Totalberedskaps-kommisjonen

Peder Skjelbred
Jacob Wulff Wold
Først publisert i:

Senter for langsiktig politikk viser til høringsbrev av 16. juni 2023 der Justis- og beredskapsdepartementet ber om innspill til Totalberedskapskommisjonens utredning NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonen.

Last ned

Hovedmomenter

1

2

3

4

Innhold

Totalberedskapskommisjonen påpeker at “Teknologiutviklingen er en av de viktigste endringsdriverne i samfunnet.” Rapporten trekker frem flere eksempler på hvordan teknologisk utvikling driver endring, men det videre arbeidet med beredskap i Norge bør bygge på en grundigere fremstilling og vurdering av trusler med opphav i teknologisk utvikling enn kommisjonens utredning gjør.

Last ned