Notat

Våpen, pest og gull - muligheter og trusler fra ny bioteknologi

Sigrid Bratlie
Borgar Jølstad
First published in:

Tvillingrevolusjonene innen bioteknologi og kunstig intelligens vil i tiden fremover dramatisk øke menneskets evne til å dekode og programmere genetisk kode. Dette gir oss muligheten til å designe helt nye biologiske funksjoner og organismer - kalt syntetisk biologi. Syntetisk biologi vil i løpet av de neste tiårene skape verdier i billionklassen og hjelpe oss å løse utfordringer innen klima, dyrevelferd, matforsyning, medisin, vaksiner, biomaterialer og mange andre områder. Samtidig kan syntetisk biologi ha katastrofale konsekvenser enten som resultat av uhell eller tilsiktet skade. For å kunne utnytte de enorme godene som biorevolusjonen kan gi oss, samtidig som vi unngår de største farene, må vi utvikle treffsikker og ambisiøs politikk. Last ned notatet for å lese mer om denne tematikken. Dersom du vil lese notatet som spesifikt omhandler koronapandemiens opphav, finner du det her: https://www.langsikt.no/publikasjoner/lablekkasje.

Download

KI-generert illustrasjon fra Midjourney

Main moments

! 1

! 2

! 3

! 4

Content

Last ned notatet for å lese innholdet i det overordnede notatet om bioteknologi.

Notat om koronapandemiens opphav finner du her: https://www.langsikt.no/publikasjoner/lablekkasje.

Download