Notat

Kulda vi glemte: Norges manglende atomvinterberedskap

Ram Eirik Glomseth
First published in:

Dette notatet vurderer Norges manglende atomvinterberedskap og tar sikte på å øke bevisstheten om nødvendigheten av å forberede seg på en potensiell atomvinter.

Download

KI-generert bilde av Midjourney

Main moments

! 1

! 2

! 3

! 4

Content

Atomvinter som konsept ble først kjent mot slutten av den kalde krigen, og viser til en situasjon der kjernevåpeneksponering fører til massive branner og sotinjeksjoner i atmosfæren, med langsiktige konsekvenser for klima. Til tross for Norges sterke beredskapstradisjon, har beredskap for et slikt scenario blitt neglisjert. Gitt dagens ustabile politiske spenninger mellom atomstater, er dette i økende grad problematisk. Notatet påpeker at selv en regional atomkrig kan ha alvorlige konsekvenser for Norge på grunn av konsekvenser for klima og landbruk, men også forsyningslinjer og økonomi. For å styrke beredskapen foreslås derfor en ansvarsfordeling blant relevante organer, med vekt på tverrsektoriell samarbeid. Spesielt bør KUA, DSB, og Råd for matvareberedskap lede innsatsen for å forberede Norge på et atomvinterscenario.

Download