Langsikt-seminar med Tuva Widskjold: Hva kan Norge gjøre med atomvåpen-trusselen?

Velkommen til Langsikt-seminaret! Der forskning og ideer blir til politiske løsninger. ‍

Ni stater besitter til sammen over 12 500 atomvåpen, og for første gang på flere tiår øker antall operative kjernefysiske stridshoder. I dette Langsikt-seminaret kommer Tuva Widskjold, koordinator for ICAN Norge, for å snakke om hva Norge kan gjøre for å redusere risikoen for bruk av atomvåpen.


Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel. Enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser. Beregninger viser at selv ved det som omtales som en “begrenset” atomkrig, vil verden slik vi kjenner den være historie.


Trusselen og konsekvensene er kjent. Likevel har faren for bruk økt de siste årene. Det står stille i Ikkespredningsavtalen, INF-avtalen mellom Russland og USA har falt, atomvåpenstatene bruker enorme summer på å modernisere og utvide sine arsenaler og Russland vurderer å trekke seg fra Prøvestansavtalen.  


Norge har ikke selv atomvåpen, men er i dag blant et mindretall av stater som mener atomvåpen er legitime våpen og som har atomvåpen som en del av sin forsvarsstrategi. Norge, NATO og FN deler målet om en verden uten atomvåpen, men hvordan skal vi komme oss dit? Og hva kan Norge gjøre?


Hva er Langsikt-seminaret? Seminaret er en møteplass for å diskutere ideer for langsiktig politikk. Formatet er at innleder presenterer i 20-30 minutter. Resten går med til diskusjon. Seminaret kan gjerne brukes til å presentere forskningsarbeider, men vi ønsker også velkommen introduksjoner til nye ideer, konsepter og teknologier, presentasjon av upubliserte og utgitte rapporter, stortingsmeldinger og forskningsgjennomganger. Tross variasjonen er det et mål om at alle seminarer skal være policy-orienterte. Har du noe du ønsker å presentere, er det bare å ta kontakt med Aksel Sterri på aksel@langsikt.no.NB: Det er begrenset antall plasser for å sikre et lite forum og aktiv deltakelse.

When?

3. november 2023
14.00-15.30

Where?

MESH Nationaltheatret, stort møterom i første etasje

Registration

Thank you very much! Su registracija je registrato!
Here was something that didn't go as it should. Check the fields in the form and try again.