Langsikt-seminar med Lars Christie: Hvordan prioritere bistanden?

Velkommen til Langsikt-seminar! Der forskning og ideer blir til politiske løsninger. ‍

Gapet mellom de årlige humanitære behovene rapportert av FN og tilgjengelig finansiering globalt for å dekke disse behovene øker. I dette Langsikt-seminaret kommer Lars Christie, filosof ved Høgskolen i Innlandet og tidligere fagdirektør i Utenriksdepartementet, for å snakke om hvordan vi bør prioritere mellom humanitære behov.

I henhold til de humanitære prinsippene vedtatt av FN og Røde Kors skal utvelgelsen av mottakere av humanitær bistand foretas på grunnlag av behov alene, med prioritet til de alvorligste tilfellene av nød. Det er imidlertid for generelt til å være handlingsveiledende. For det første gir ikke prinsippet føringer for hvordan bistand skal fordeles mellom potensielle mottakere hvis behov er like høye, når ikke alle kan hjelpes. For det andre spesifiserer ikke prinsippet hvilken rolle hensynet til kostnadseffektivitet skal spille ved fordeling av begrensede humanitære ressurser. For det tredje tar prinsippet tilsynelatende ikke hensyn til indirekte effekter av humanitær bistand.

Christie vil presentere caser som illustrerer disse tre uklarhetene ved prioriteringsprinsippet og problemer knyttet til ulike forsøk på å avklare det på. Han vil spesielt se på hvordan anvendelse av kostnadseffektivitet som et tilleggskriterium kan gå på bekostning av fordelingsrettferdighet, diskrimineringshensyn og humanitær nøytralitet.

Hva er Langsikt-seminaret? Seminaret er en møteplass for å diskutere ideer for langsiktig politikk. Formatet er at innleder presenterer i 20-30 minutter. Resten går med til diskusjon. Seminaret kan gjerne brukes til å presentere forskningsarbeider, men vi ønsker også velkommen introduksjoner til nye ideer, konsepter og teknologier, presentasjon av upubliserte og utgitte rapporter, stortingsmeldinger og forskningsgjennomganger. Tross variasjonen er det et mål om at alle seminarer skal være policy-orienterte. Har du noe du ønsker å presentere, er det bare å ta kontakt med Aksel Sterri på aksel@langsikt.no.

NB: Dette seminaret er lukket, og på et annet tidspunkt (kl.10-11) enn vanligvis.

Når?

22. mars
10.00-11.00

Hvor?

MESH Nationaltheatret, stort møterom i første etasje

Påmelding

Tusen takk! Din påmelding er registrert!
Her var det noe som ikke gikk som det skulle. Sjekk feltene i skjemaet og prøv igjen.