Langsikt-seminar med Sigrid Bratlie: Biologisk design


Velkommen til Langsikt-seminaret! Der forskning og ideer blir til politiske løsninger.

Utviklingen i genteknologi og kunstig intelligens vil gi oss kontroll over biologien. På dette Langsikt-seminaret inviterer fagrådsmedlem Sigrid Bratlie til en samtale om mulighetene og truslene ved denne utviklingen og hvordan vi kan lage langsiktig politikk for biologisk design.

Over fire milliarder år har evolusjonen optimalisert naturens egen programvare – DNA – og gitt opphav til et nesten ufattelig biologisk mangfold. Likevel er dette bare en skrape i overflaten av hva som teoretisk er mulig. Tvillingrevolusjonene genteknologi og kunstig intelligens lar oss nå effektivt dekode og programmere genetisk kode og dermed drive ekte biologisk design; såkalt syntetisk biologi. Dette vil kraftig akselerere utviklingen av nye medisiner, materialer og matprodukter, og gi oss innovative biologiske løsninger på større globale utfordringer innen blant annet naturforvaltning, karbonfiksering og smittevern. Samtidig kan syntetisk biologi, i likhet med alle disruptive teknologier, også innebære nye trusler – både direkte trusler som biologiske våpen og indirekte trusler som økt sosial ulikhet og forskyvninger i geopolitisk maktbalanse dersom tilgang og eierskap til teknologiene blir skjevfordelt. Sigrids foredrag fungerer som en intro til en samtale om hvordan lager vi langsiktig politikk som lar oss navigere godt i et ukjent og raskt skiftende landskap.

Hva er Langsikt-seminaret? Seminaret er en møteplass for å diskutere ideer for langsiktig politikk. Formatet er at innleder presenterer i 20-30 minutter. Resten går med til diskusjon. Seminaret kan gjerne brukes til å presentere forskningsarbeider, men vi ønsker også velkommen introduksjoner til nye ideer, konsepter og teknologier, presentasjon av upubliserte og utgitte rapporter, stortingsmeldinger og forskningsgjennomganger. Tross variasjonen er det et mål om at alle seminarer skal være policy-orienterte. Har du noe du ønsker å presentere, er det bare å ta kontakt med Aksel Sterri på aksel@langsikt.no.

NB: Det er begrenset antall plasser for å sikre et lite forum og aktiv deltakelse.

Når?

20.oktober 2023
14.00-15.30

Hvor?

MESH Nationaltheatret, stort møterom i første etasje

Påmelding

Tusen takk! Din påmelding er registrert!
Her var det noe som ikke gikk som det skulle. Sjekk feltene i skjemaet og prøv igjen.