Langsikt-seminar med Vegar Skirbekk: Langsiktige konsekvenser av fallende fødselsrater

Velkommen til Langsikt-seminar! Der forskning og ideer blir til politiske løsninger. ‍

Vegard Skirbekk, forskningsleder ved FHI og professor ved Columbia, kommer til Langsikt-seminaret for å snakke om befolkningsvekst og befokningsnedgang. Vi diskuterer hvilke langsiktige konsekvenser fallende fødselsrater vil få for samfunnet og hvordan vi bør møte denne utfordringen.

Mange politikere og akademikere er bekymret for fallende fødselstall og en aldrende befolkning. Noen er sågar bekymret for at det vil føre oss inn i en langvarig stagnasjon. I boka Decline and Prosper! Changing Global Birth Rates and the Advantages of Fewer Children tar Skirbekk et radikalt annet perspektiv. Han går gjennom årsakene til at vi får færre barn og diskuterer utfordringene. Han argumenterer for at fallende fødselsrater kan være et gode for samfunnet og lede til mer velferd. Det får vi gleden av å høre mer om på seminaret.

Hva er Langsikt-seminaret? Seminaret er en møteplass for å diskutere ideer for langsiktig politikk. Formatet er at innleder presenterer i 20-30 minutter. Resten går med til diskusjon. Seminaret kan gjerne brukes til å presentere forskningsarbeider, men vi ønsker også velkommen introduksjoner til nye ideer, konsepter og teknologier, presentasjon av upubliserte og utgitte rapporter, stortingsmeldinger og forskningsgjennomganger. Tross variasjonen er det et mål om at alle seminarer skal være policy-orienterte. Har du noe du ønsker å presentere, er det bare å ta kontakt med Aksel Sterri på aksel@langsikt.no.

NB: Det er begrenset antall plasser for å sikre et lite forum og aktiv deltakelse.

Bildekreditering: Folkehelseinstituttet

Når?

13. september 2024
14.00-15.30

Hvor?

Oppdateres senere

Påmelding

Tusen takk! Din påmelding er registrert!
Her var det noe som ikke gikk som det skulle. Sjekk feltene i skjemaet og prøv igjen.