Langsikt-seminar med Tore Wig: Hvordan forhindrer vi krig?

Velkommen til Langsikt-seminaret! Der forskning og ideer blir til politiske løsninger. ‍

Hvordan forhindrer vi krig? Lærdommer fra konfliktforskningen

Krig, mellom land eller innad i land (borgerkrig) er en langsiktig trussel mot menneskeheten. Mellomstatlige kriger mellom stormakter i atomalderen kan være  særlig ødeleggende. Dagligdagse teorier om årsaker til krig handler ofte om at krig forårsakes av onde hensikter, dype uenigheter, sterke følelser, overflod av våpen eller at noen tjener på krig. Den empiriske og teoretiske forskningen på krig -- konfliktforskningen -- gir et ganske annet bilde. Tore Wig vil gi en gjennomgang av statistiske mønstre i væpnede konflikter de siste 200 årene, og hva vi kan lære av disse tallene om sannsynligheten for en ny (tredje) verdenskrig. Han vil også presentere en av de mest vellykkede rammeverkene for å forklare krig fra fredsforskningen.

Dette rammeverket knytter krig til usikkerhet, informasjon og forpliktelsesproblemer, og bidrar til å forklare en rekke fakta om krig, som: At de sjeldneste krigene har de høyeste dødstallene, krigers varighet, hvorfor noen kriger aldri løses, at demokratier nesten aldri kriger med hverandre ("den demokratiske freden"), at krigsutbrudd er vanskelig å predikere, at atomvåpen ikke nødvendigvis bidrar til ustabilitet, og at de aller fleste uenigheter/konflikter aldri ender med krig. Dette vitenskapelige perspektivet på krig snur mange av våre dagligdagse oppfatninger om årsaker krig på hodet, og bør brukes av alle som vil jobbe for en mer fredelig verden.

Hva er Langsikt-seminaret? Seminaret er en møteplass for å diskutere ideer for langsiktig politikk. Formatet er at innleder presenterer i 20-30 minutter. Resten går med til diskusjon. Seminaret kan gjerne brukes til å presentere forskningsarbeider, men vi ønsker også velkommen introduksjoner til nye ideer, konsepter og teknologier, presentasjon av upubliserte og utgitte rapporter, stortingsmeldinger og forskningsgjennomganger. Tross variasjonen er det et mål om at alle seminarer skal være policy-orienterte. Har du noe du ønsker å presentere, er det bare å ta kontakt med Aksel Sterri på aksel@langsikt.no.

NB: Det er begrenset antall plasser for å sikre et lite forum og aktiv deltakelse.

Når?

24.november 2023
14.00-15.30

Hvor?

MESH Nationaltheatret, stort møterom i første etasje

Påmelding

Tusen takk! Din påmelding er registrert!
Her var det noe som ikke gikk som det skulle. Sjekk feltene i skjemaet og prøv igjen.