Hvordan sikre framtidens interesser? Notatlansering og pils med Mímir, Maria og Aksel

Velkommen til politisk pils og panelsamtale med Mímir Kristjánsson, Maria Reinertsen og Aksel Braanen Sterri!
Anledningen er lansering av Langsikt-notatet “Tre forslag for mer langsiktig politikk”, som diskuterer hvordan vi kan sikre framtidens interesser.

Om notatet:
Mye politikk handler om det som skjer her og nå, med lite oppmerksomhet rettet mot hva som skjer etter neste valgperiode. For å sikre framtidig velferd for oss selv og kommende generasjoner trenger vi langsiktige institusjoner og systemer som kan korrigere for menneskelig og politisk kortsiktighet. Denne rapporten foreslår tre tiltak for å gjøre norsk politikk mer langsiktig: Opprette et framtidsombud som skal ivareta interessene til framtidige generasjoner. Endre Grunnloven for å tydeliggjøre at vi ikke bare har en plikt til å ivareta et sunt naturmiljø for framtidige generasjoner, men også at vi har en plikt til å sørge for at framtidige generasjoner får en akseptabel levestandard. At regjeringen hvert fjerde år legger fram en melding til Stortinget om langsiktige trusler.

Om panelistene:
Mímir Kristjánsson er stortingspolitiker for Rødt, journalist og forfatter. Maria Berg Reinertsen er journalist i Morgenbladet, samfunnsøkonom og forfatter. Hun ble nylig tildelt Kåkånomics-prisen for formidling i økonomifeltet. Aksel Braanen Sterri er fagsjef i Senter for langsiktig politikk og postdoktor i filosofi ved OsloMet.

Når?

7. november
18.00-19.30

Hvor?

Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate 3, 0160, Oslo

Påmelding

Tusen takk! Din påmelding er registrert!
Her var det noe som ikke gikk som det skulle. Sjekk feltene i skjemaet og prøv igjen.