Donasjonsvilkår

Innledning

Disse vilkårene gjelder overføring av donasjoner til Senter for langsiktig politikk.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Senter for langsiktig politikk, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, kontakt@langsikt.no, og betegnes i det følgende som senteret.

Kjøper er den som foretar donasjonen, og betegnes i det følgende som giver/giveren.

3. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når giveren har bekreftet overføringen.

4. Donasjoner

Ved donasjon velger giveren selv hvilket beløp som skal doneres, og om det skal gis som et enkeltbidrag eller en månedlig donasjon. Senteret kan legge inn noen forhåndsdefinerte beløp som forslag til giver.

Donasjonen til senteret gjennomføres idet giveren har bekreftet transaksjonen i Vipps eller ved annen betalingsløsning.

Dersom giver velger å donere et månedlig beløp, trekkes beløpet en gang i måneden frem til den faste overføringen stanses. Det er ingen bindingstid, og giver kan når som helst kontakte senteret på kontakt@langsikt.no for å stanse den faste overføringen.

5. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er senteret. Med mindre giveren samtykker til noe annet, kan senteret, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at mottageren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen, eller dersom det følger av lovkrav. Giverens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at senteret skal få gjennomført avtalen med giveren, eller i lovbestemt tilfelle. Mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan disse brukes, hvordan få innsyn i disse og hvordan be om sletting av opplysninger finnes i i senterets personvernerklæring.